изработка по поръчка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Данни за продукта

Номер на продукта изработка по поръчка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други:

изработка по поръчка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други


Произвеждане на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други.
Фирмата изработва и монтира висококачествени светлоотразителни пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други и табели за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Пътните знаци за допълнителна информация се изработват съгласно БДС 1517/2006г.
По желание на клиента осигуряваме и монтаж на произведените от нас пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други и указателни табели.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: