изработка и монтаж на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Данни за продукта

Номер на продукта изработка и монтаж на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други:

изработка и монтаж на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други


Изработка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други.
Фирмата е специализирана в производството на стандартни пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други и табели с индивидуални размери за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата.
Изработените от нас пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други са по БДС 1517 / 2006г.
Предлагаме и монтаж на изработеният пътен знак за указване на направления, посоки, обекти и други.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: