изработка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Данни за продукта

Номер на продукта изработка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други:

изработка на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други


Производство на пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други.
Фирмата изработва и монтира висококачествени светлоотразителни пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други и табели за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Пътните знаци за допълнителна информация и пътната сигнализация се произвеждат според изискванията на БДС.
След изработката на предупредителните пътни знаци предлагаме и монтирането им.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: