изработка и монтаж на пътни знаци

Данни за продукта

Номер на продукта изработка и монтаж на пътни знаци:

изработка и монтаж на пътни знаци


Изработка на пътни знаци по поръчка.
Изпълняваме поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Пътните знаци и пътната сигнализация се произвеждат според изискванията на БДС.
Предлагаме и монтаж на изработеният пътен знак.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: