проектиране и производство на пътни знаци за предимство

Данни за продукта

Номер на продукта проектиране и производство на пътни знаци за предимство:

проектиране и производство на пътни знаци за предимство


Изработка на пътни знаци относно предимство.
Фирмата изработва и монтира висококачествени светлоотразителни пътни знаци относно предимство и табели за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Пътните знаци относно предимство и пътната сигнализация се произвеждат според изискванията на БДС.
Освен изработка на пътни знаци относно предимство предлагаме и монтиране на пътната сигнализация.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: