табели за населени места

Данни за продукта

Номер на продукта табели за населени места:

табели за населени места


Производство на табели за населени места.
Изпълняваме поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Изработените от нас табели за населени места са по БДС 1517 / 2006г.
Произведените от нас табели за населени места по желание могат да бъдат монтирани от наши монтажисти.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: