изработка и монтаж на пътни знаци със задължителни предписания

Данни за продукта

Номер на продукта изработка и монтаж на пътни знаци със задължителни предписания:

изработка и монтаж на пътни знаци със задължителни предписания


Произвеждане на пътни знаци със задължителни предписания.
Специализирани сме в производството и монтажа на пътни знаци със задължителни предписания и други указателни табели.
По БДС 1517/2006г. се изработват предупредителните пътни знаци и сигнализация.
След изработката на предупредителните пътни знаци предлагаме и монтирането им.

Фирма: Продажба на пътни знаци
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: